Spółdzielnia Mieszkaniowa
"GROTA"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „GROTA”
ul. Nadrzeczna 38 / 40
97 – 200 Tomaszów Maz.
tel. (044) 723 74 00

Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  GROTA

zaprasza Członków Spółdzielni

na WALNE ZGROMADZENIE, które odbędzie się 18.06.2016 r.

w sali Zespołu Szkół Pedagogicznych Nr 8, ul.Nadrzeczna 17/25 w Tomaszowie Maz.

Zapraszamy do skorzystania z zakładki Komunikaty, w której zamieszczono informacje dotyczące

WALNEGO ZGROMADZENIA